Korzystanie z plików cookie i innych danych witryn

31/05/2021

GRUPA CANAL + publikuje witrynę rekrutacyjną dostępną pod adresem https://joinus.canalplus.com  (zwana dalej „Witryną”) dostępna za pośrednictwem urządzeń, niezależnie od tego, czy jest to komputer, smartfon czy tablet (zwana dalej „Urządzeniem”).

Podczas przeglądania Witryny, pliki cookie i dane witryny lub identyfikatory połączenia (dalej „Identyfikatory”) są deponowane lub gromadzone na Twoim Urządzeniu. Ta strona pozwala lepiej zrozumieć, jak działają identyfikatory gromadzone na Twoim Urządzeniu i jak korzystać z różnych narzędzi umożliwiających ich konfigurację (akceptacja lub odmowa).

1. Co to jest identyfikator?

Jest to plik generowany i/lub przechowywany przez serwer na Twoim Urządzeniu, który może być wysłany na jeden lub więcej serwerów. Identyfikatory pozwalają GRUPIE CANAL + rozpoznać Urządzęnia, na których się znajdują, i zebrać informacje związane z Twoją wizytą w naszej Witrynie, np. Twoją wizytą w tej stronie. Mogą to być pliki cookie, podobnie jak inne rodzaje identyfikatorów o zadaniu podobnym do pliku cookie. Identyfikatory nie zawierają żadnych danych osobowych, ale mogą być powiązane z danymi osobowymi, które nam przekazałeś (np. podczas zakładania konta na stronie).

Aby dowiedzieć się więcej o identyfikatorach, zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Co obejmuje termin „plik cookie” lub „dane witryny”? »Ze strony internetowej National Commission for Computing and Liberties (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi 

CNIL wyprodukował również film objaśniający „Jak złapałem ciasteczko?” » Dostępny pod adresem: https://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech

2. Kim są wydawcy tych identyfikatorów?

GRUPA CANAL + deponuje Identyfikatory na Twoim urządzeniu w celu przetwarzania danych w swoim imieniu. W takim przypadku GRUPA CANAL + jako administrator danych określa sposoby i cele przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą zdeponowanych Identyfikatorów.

3. Jakie są różne zastosowania Identyfikatorów przetwarzanych w naszych Usługach?

Strona GRUPY CANAL + stosuje kilka typów identyfikatorów, są to jedynie identyfikatory zwolnione z obowiązku wyrażenia zgody.

Identyfikatory sesji użytkownika

Te identyfikatory przechowują informacje podane przez użytkownika w formularzach udostępnionych w Witrynie.

Dane uwierzytelniające użytkownika

Umożliwiają one dostęp do Twojego konta, dzięki identyfikatorom, które nam wcześniej powierzyłeś.

Bezpieczeństwo i identyfikatory techniczne

Umożliwiają one wdrożenie środków bezpieczeństwa, na przykład, gdy zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się do Witryny po upływie pewnego czasu, monitorowanie działania naszej Witryny oraz wykrywanie i rozwiązywanie wszelkich problemów.

Pliki cookie służące do personalizacji witryny

Pliki cookies służące do personalizacji serwisu umożliwiają dostosowanie prezentacji Serwisu do preferencji wyświetlania na Twoim urządzeniu (używany język, rozdzielczość wyświetlania, używany system operacyjny itp.) podczas dostępu do Serwisu, w zależności od sposobu wyświetlania lub odczytu sprzętu i oprogramowania znajdującego się na urządzeniu.

4. Jak zaakceptować lub odrzucić identyfikatory?

Możesz w dowolnym momencie dezaktywować lub aktywować ww.  identyfikatory. Twoja przeglądarka może być również skonfigurowana tak, aby powiadamiała Cię o Identyfikatorach, które są lub mają zostać zdeponowane w na Twoim urządzeniu i prosić Cię o ich akceptację lub odmowę. Możesz akceptować lub odrzucać identyfikatory w indywidualnych przypadkach, a nawet odrzucać je systematycznie raz na zawsze. Przypominamy, że odmowa identyfikatorów za pośrednictwem przeglądarki może wpłynąć na zmianę warunków dostępu do Witryny, a także jej użytkowania (zachowanie danych identyfikacyjnych). Aby zarządzać Identyfikatorami jak najbliżej Twoich oczekiwań, zapraszamy do skonfigurowania przeglądarki z uwzględnieniem przeznaczenia Identyfikatorów opisanego powyżej. W przypadku zarządzania identyfikatorami i dokonywanymi wyborami konfiguracja każdej przeglądarki jest inna.

Możesz skonfigurować swoje preferencje, w zależności od przeglądarki, klikając w wymienione łącza.

Ta konfiguracja różni się na urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Na koniec możesz skonfigurować przeglądarkę urzadzenia tak, aby wysyłała kod wskazujący na strony internetowe, których nie chcesz śledzić. Ta opcja jest powszechnie nazywana „Nie śledź”.

Parametry ustawień różnych przeglądarek mogą ulec zmianie. W razie trudności zapraszamy do zapoznania się z sekcją CNIL „Pliki cookie: narzędzia do ich kontrolowania”, w której znajdują się narzędzia i wskazówki ograniczające śledzenie danych przeglądania stron internetowych w przeglądarkach Chrome, Firefox i Internet Explorer: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554