Noty prawne

GROUPE CANAL PLUS, SA z zarządem i radą nadzorczą z kapitałem 208 382 066€ RCS Nanterre 420 624 777

Siedziba firmy: 50 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux, France

VAT wewnątrzwspólnotowy: FR 82 420 624 777

Telefon: 01 71 35 35 35

Dyrektorzy wydawnictw: Maxime Saada

Adres e-mail: drh-das@canal-plus.com

Gospodarz: SAP

Dostawca usług: Amerikastraat 10 - 5232 BE 's-Hertogenbosch - Pays Bas

Telefon z Francji / kontakt do dostawcy usług: 08 00 91 02 53 - https://go.support.sap.com/contactus/#/email

Ta witryna i jej zawartość są chronione prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej. Niektóre elementy, które pojawiają się na niniejszej stronie (w szczególności marki, projekty i logo) są chronione prawami własności intelektualnej. Niniejsze zarejestrowane znaki towarowe są własnością GRUPY CANAL + lub jej spółek zależnych. Jakiekolwiek kopiowanie, naśladowanie i / lub częściowe lub całkowite wykorzystanie tych marek bez wyraźnej pisemnej zgody GRUPY CANAL + jest surowo zabronione.