Dane osobowe i poufność

01/10/2021

W ramach rejestracji w strefie kandydata na stronie https://joinus.canalplus.com oraz przedłożenia kandydatury na oferty pracy GRUPY CANAL+ i jej spółek zależnych, należy dostarczyć Grupie Canal + (RCS Nanterre 420 624 777, 50 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy les Moulineaux, Francja) i jej spółkom zależnym swoje dane osobowe.

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie Cię o warunkach, w jakich Twoje dane są przetwarzane przez GRUPĘ CANAL+ i jej spółki zależne.

Zapraszamy również do zapoznania się z polityką przetwarzania danych osobowych kraju, gdzie ma siedzibę spółka zależna, w której składasz wniosek, poprzez kliknięcie linku u dołu tej strony (§6. Polityka postępowania z danymi osobowymi spółek zależnych GRUPY CANAL+)

1. Cele i podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do przetworzenia i rozpatrzenia Twojego wniosku i odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Obowiązujące przepisy”).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi aplikacji i rekrutacji (proces selekcji, rozmów monitorujących, zarządzania Twoimi alertami o ofertach pracy) oraz pozwalają ocenić Twoją zdolność do zajmowania proponowanego stanowiska.

Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów GRUPY CANAL + i jej spółek zależnych.

W przypadku rekrutacji przez GRUPĘ CANAL + lub jedną z jej spółek zależnych, Twoje dane będą dalej przetwarzane w celu zarządzania zajmowanym stanowiskiem i Twoją karierą.

2. Zebrane informacje

Gromadzimy następujące dane osobowe:

  • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, e-mail, telefon, kraj zamieszkania),
  • Dane dotyczące kariery zawodowej (CV, szkolenia, doświadczenie zawodowe, umiejętności),
  • List motywacyjny
  • Rodzaj poszukiwanego stanowiska.

Niektóre żądane dane osobowe mogą być obowiązkowe; zostaniesz o tym poinformowany podczas ich zbierania gwiazdką lub w inny równoważny sposób. W przypadku braku odpowiedzi na obowiązkowe informacje, Twoje zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.

Informacje opcjonalne mają na celu lepsze poznanie Cię i ocenę Twoich umiejętności w zakresie oferowanych stanowisk.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe są przeznaczone dla GRUPY CANAL +, jej spółek zależnych i jej podwykonawców zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, urzędnikom sądowym, urzędnikom ministerialnym w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub rozporządzeniem, na które GRUPA CANAL + lub jej spółki zależne byłyby zobowiązane odpowiedzieć (żądanie sądowe lub administracyjne).

Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane przez dostawców usług technicznych zlokalizowanych poza Unią Europejską, przy zachowaniu warunków ochrony przewidzianych w obowiązujących Regulaminach.

4. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas rozpatrywania zgłoszenia oraz od ostatniego kontaktu z GRUPĄ CANAL + przez określony okres do naszych celów i ciążących na nas obowiązków prawnych.

W przypadku rekrutacji dane będą przechowywane zgodnie z polityką przechowywania ustaloną przez spółkę zależną, w której będą wykonywane  obowiązki.

5. Prawa osobowe

Z zastrzeżeniem udowodnienia swojej tożsamości, możesz w każdej chwili skorzystać z przysługujących Ci odnośnie do Twoich danych praw (żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, , cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i do wniesienia sprzeciwu), kontaktując się pisemnie z podmiotem odpowiedzialnym za politykę postępowania z danymi osobowymi firmy zależnej, do której przesłałeś/-aś wniosek.

Masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

Jeśli mieszkasz we Francji, możesz również zdefiniować dyrektywy dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania stronom trzecim danych osobowych dotyczących Ciebie w przypadku śmierci.

6. Polityka danych osobowych spółek zależnych GRUPY CANAL+

Zapraszamy do zapoznania się z polityką przetwarzania danych osobowych kraju, gdzie ma siedzibę spółka zależna, w której składasz wniosek. W tym celu kliknij poniższy link.

Francja : https://jobs.canalplus.com/donnees-personnelles

Wietnam : http://careers.kplus.vn/introduction/applicant-privacy-policy

Polska : https://pl.canalplus.com/daneosobowe-rekrutacja

Haïti : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/22/0b066382bfe0ca131cd8f08b88c6d4b0707226c1.pdf

Niemcy : https://www.studiocanal.de/datenschutz.php

Mauritius : http://www.canalplus-contact.com/Politique%20de%20Confidentialit%C3%A9.pdf

Niderlandy; Republika Czeska; Luksemburg; Niemcy; Belgia; Rumunia; Słowacja; Austria; Węgry : https://www.m7group.eu/privacy-policy/job-applicant/

Wielka Brytania : https://www.studiocanal.co.uk/candidate-privacy-policy/

Benin; Burkina; Cameroon; Congo; Ivory Coast; Gabon; Guinea; Madagascar; Mali; Niger; Democratic Republic of Congo; Senegal; Togo : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/28/e324246739992c0644240cd3acd9cf32625f249e.pdf

Myanmar : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/29/8428635f3bde08c595053b6231d00d01e7198cda.pdf