Area Sales Executive Thái Nguyên - Cao Bằng - Bắc Kạn

Ngày:  29-07-2022
Địa điểm: 

Thái Nguyên, VN

Công ty bổ nhiệm mới:  VSTV

- Triển khai và giám sát các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số tại khu vực phụ trách

- Tổ chức và quản lý hoạt động bán hàng của hệ thống phân phối (bán sỉ / bán lẻ)

- Phối hợp với các nhà phân phối tổ thức và thực hiện kế hoạch bán hàng 

- Phát triển hệ thống phân phối (mở mới đại lý) tại địa bàn được phân công.

- Theo dõi kết quả bán hàng và báo cáo lên Trưởng phòng bán hàng vùng về doanh số và các KPI tại khu vực được phân công

- Duy trì tốt mối quan hệ kinh doanh và lên kế hoạch & tổ chức đào tạo cho các hệ thống phân phối (tổng đại lý và đại lý bán lẻ) trong khu vực được phân công

- Giám sát, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng tại các đại lý bán lẻ trong khu vực