Thông tin pháp lý

TẬP ĐOÀN CANAL+, tập đoàn truyền hình trả tiền của Pháp, vốn điều lệ €208,382,066 số đăng ký RCS Nanterre 420 624 777. 

Trụ sở đăng ký: 50 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux, Pháp 

Mã số thuế: FR 82 420 624 777 

Điện thoại: 01 71 35 35 35 

Chịu trách nhiệm về nội dung: Maxime Saada 

Địa chỉ email liên hệ: drh-das@canal-plus.com 

Đơn vị lưu trữ web: SAP 

Trụ sở đơn vị lưu trữ web: Amerikastraat 10 - 5232 BE 's-Hertogenbosch - Pays Bas 

Liên hệ (Pháp): 08 00 91 02 53 - https://go.support.sap.com/contactus/#/email 

Trang web này và nội dung trên trang web được bảo vệ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ. Một số nội dung xuất hiện trên trang web này (và đặc biệt là thương hiệu, thiết kế và biểu tượng) được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Các nhãn hiệu đã đăng ký này là tài sản của TẬP ĐOÀN CANAL + hoặc các công ty con của Tập đoàn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, bắt chước và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của TẬP ĐOÀN CANAL+.