Dữ liệu cá nhân và tính bảo mật 

12/07/2023

Khi đăng ký tài khoản trên trang Web https://joinus.canalplus.com và ứng tuyển các vị trí tuyển dụng thuộc TẬP ĐOÀN CANAL+ và các công ty thành viên, bạn được yêu cầu cung cấp cho Tập đoàn Canal+ (RCS Nanterre 420 624 777, 50 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy les Moulineau, Pháp) và các công ty thành viên các thông tin cá nhân của bạn. 

Mục đích của chính sách này là để thông báo cho bạn các điều kiện xử lý dữ liệu của bạn bởi TẬP ĐOÀN CANAL + và các công ty thành viên. 

Vui lòng tham khảo chính sách liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của quốc gia nơi công ty bạn tham gia ứng tuyển đăng ký hoạt động kinh doanh, bằng cách nhấp chuột vào đường liên kết ở cuối trang này (§6. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các công ty thành viên thuộc TẬP ĐOÀN CANAL+). 

1. Mục đích và cơ sở pháp lý

Việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết để xem xét và kiểm tra đơn đăng ký của bạn và được thực hiện theo các quy định áp dụng cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đặc biệt là Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển dữ liệu tự do (“GDPR”) và bất kỳ văn bản nào khác liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, hiện tại hoặc tương lai, sẽ áp dụng cho việc xử lý dữ liệu được đề cập trong chính sách này (sau đây gọi là “Quy định áp dụng”).

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích quản lý đơn dự tuyển và tuyển dụng:

–   Tìm kiếm và xác định các hồ sơ phù hợp thông qua trang web tuyển dụng của chúng tôi, các trang web mà chúng tôi đăng tải thông tin tuyển dụng, các công ty tuyển dụng, các sự kiện chuyên nghiệp mà chúng tôi tham gia.

–   Xử lý các đơn ứng tuyển : tiếp nhận, sàng lọc, ghi nhận và phân loại.

–   Liên hệ và đánh giá khả năng của ứng viên để đảm nhận công việc được đề xuất dựa trên quá trình học tập và kinh nghiệm chuyên môn của người đó.

–   Tạo một thư viện hồ sơ ("CVthèque") để có thể liên hệ lại với bạn trong trường hợp có cơ hội mới phù hợp với hồ sơ của bạn.

Các cách xử lý này dựa trên các cơ sở hợp pháp sau đây :

–   Tìm kiếm và xác định các hồ sơ phù hợp : lợi ích hợp pháp

–   Xử lý các đơn ứng tuyển : biện pháp trước hợp đồng

–   Liên hệ và đánh giá khả năng của ứng viên để đảm nhận công việc : lợi ích hợp pháp

–   Tạo một thư viện hồ sơ (CVthèque) :

  • Nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hồ sơ của mình (tại một sự kiện chuyên nghiệp, trong khuôn khổ đơn ứng tuyển tự nguyện): sự đồng ý
  • Nếu sau quá trình tuyển dụng, chúng tôi muốn lưu trữ hồ sơ của bạn trong CVthèque của chúng tôi để có thể thông báo cho bạn về cơ hội mới: lợi ích hợp pháp đã được xác định rõ ràng rằng bạn có thể phản đối việc lưu trữ này theo các điều kiện được xác định trong đoạn 5.

 

Trong trường hợp bạn được tuyển dụng bởi GROUPE CANAL+ hoặc một trong các công ty con của nó, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý tiếp theo cho mục đích quản lý công việc và sự nghiệp của bạn. 

2. Dữ liệu được thu thập

Bất kỳ dữ liệu nào cho phép nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp một cá nhân cụ thể đều là Dữ liệu cá nhân. Groupe Canal+ đặc biệt xử lý các dữ liệu cá nhân sau đây trong các điều kiện được quy định bởi các Quy định hiện hành:

–    Dữ liệu nhận dạng (họ, tên, email, điện thoại, quốc gia cư trú),

–    Dữ liệu liên quan đến nghề nghiệp chuyên môn (CV, đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng),

–    Thư xin việc,

–    Loại công việc được tìm kiếm,

–    Ghi hình hình ảnh và giọng nói của bạn trong trường hợp phỏng vấn video,

–    Đánh giá năng lực và kỹ năng của bạn bao gồm việc thực hiện các nghiên cứu trường hợp phù hợp với vị trí cần tuyển dụng,

–    Giới thiệu từ các nhà tuyển dụng cũ.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập trực tiếp bởi GROUPE CANAL+ hoặc một trong các công ty con của nó hoặc gián tiếp thông qua các đối tác của chúng tôi (cơ quan tuyển dụng, trang web đăng tin tuyển dụng và cho phép liên hệ với Tập đoàn của chúng tôi).

Một số dữ liệu cá nhân được yêu cầu có thể là bắt buộc, trong quá trình thu thập bạn sẽ được thông báo về điều này bằng dấu hoa thị hoặc bằng phương tiện tương đương. Nếu thông tin bắt buộc không được trả lời, đơn của bạn sẽ không được xử lý.

Để đơn giản hóa việc liên lạc và tránh phải đi lại, cuộc phỏng vấn của bạn có thể diễn ra bằng công cụ hội nghị truyền hình. Cuộc phỏng vấn sẽ không được ghi lại nếu không có thông tin trước của bạn.

3. Người nhận dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn được gửi cho CANAL+ GROUP, các công ty con và nhà thầu phụ của nó theo quy định hiện hành.

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đạt tới các cơ quan công quyền, quan chức tòa án, quan chức cấp bộ, để tuân thủ mọi luật hoặc quy định hiện hành mà GROUPE CANAL+ hoặc các công ty con của nó sẽ phải đáp ứng (yêu cầu tư pháp hoặc hành chính). 

Dữ liệu cá nhân của ứng viên có thể được chuyển giao và xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên ngoài Liên minh Châu Âu. Khi chuyển dữ liệu cá nhân cho những người nhận này, chúng tôi thực hiện các hoạt động chuyển này tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện bảo vệ được quy định bởi quy định hiện hành.

Trong trường hợp không có quyết định từ Ủy ban Châu Âu công nhận quốc gia nhận dữ liệu của bạn có mức độ bảo vệ phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đối với các đối tác và nhà thầu phụ liên quan của chúng tôi để đảm bảo rằng họ có mức độ bảo vệ phù hợp và họ thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm cả việc ký kết các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu).

Bạn có thể nhận được một bản sao của các thỏa thuận được thực hiện để cho phép chuyển dữ liệu của bạn ra bên ngoài Liên minh Châu Âu, theo yêu cầu được gửi tới các đầu mối liên hệ được liệt kê trong phần 6 bên dưới. Theo quy định hiện hành và để tôn trọng bí mật kinh doanh và các nghĩa vụ bảo mật mà chúng tôi bị ràng buộc, một số thông tin nhất định có thể được che giấu. Bản sao này cũng có thể ở dạng tóm tắt các biện pháp được thực hiện để cho phép chuyển dữ liệu của bạn.

4. Thời hạn lưu giữ

Tài khoản ứng viên của bạn sẽ bị xóa sau 6 tháng kể từ hoạt động cuối cùng của bạn trên tài khoản của bạn.

Dữ liệu cá nhân được xử lý trong bối cảnh đơn xin việc của bạn được lưu giữ trong suốt thời gian xem xét đơn dự tuyển và, kể từ lần cuối bạn liên hệ với GROUPE CANAL+, trong khoảng thời gian được xác định liên quan đến mục đích của chúng tôi và các nghĩa vụ pháp lý đương nhiên đối với chúng tôi. Thời hạn này được xác định bởi công ty con mà bạn ứng tuyển (chúng tôi mời bạn tham khảo chính sách của công ty con được nêu trong §6. Chính sách dữ liệu cá nhân của các công ty con của GROUPE CANAL +).

Trong trường hợp bạn được tuyển dụng, dữ liệu sẽ được lưu giữ theo chính sách lưu giữ được thiết lập bởi công ty con nơi bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.

5. Quyền của cá nhân

Tùy thuộc vào việc chứng minh danh tính của bạn, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bất cứ lúc nào (truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối, rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý và chuyển) đối với dữ liệu liên quan đến bạn hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách viết thư cho đầu mối liên hệ được chỉ định trong chính sách về dữ liệu cá nhân của quốc gia của công ty con mà bạn đã dự tuyển.

Nếu bạn không còn muốn trở thành một phần của thư viện hồ sơ của chúng tôi, bạn có tùy chọn xóa tài khoản ứng viên của mình trực tiếp khỏi tài khoản của mình dưới tiêu đề “ Tùy chọn tìm kiếm và bảo mật ” sau đó “ Tuyên bố bảo mật dữ liệu ”.

Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của quốc gia có công ty con mà bạn đang dự tuyển.

Nếu bạn sống ở Pháp, bạn cũng có thể xác định các chỉ thị liên quan đến việc lưu trữ, xóa và liên lạc với bên thứ ba về dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn trong trường hợp bạn qua đời.

 

6. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các công ty thành viên TẬP ĐOÀN CANAL+ 

Vui lòng tham khảo chính sách liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của quốc gia nơi công ty mà bạn tham gia ứng tuyển hoạt động bằng cách nhấp chuột vào liên kết dưới đây:

Pháp : https://jobs.canalplus.com/donnees-personnelles

Việt Nam : http://careers.kplus.vn/gioi-thieu-chung/chinh-sach-bao-mat-thong-tin

Ba Lan : https://pl.canalplus.com/daneosobowe-rekrutacja

Haiti : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/22/0b066382bfe0ca131cd8f08b88c6d4b0707226c1.pdf

Germany : https://www.studiocanal.de/datenschutz.php

Mauritius : http://www.canalplus-contact.com/Politique%20de%20Confidentialit%C3%A9.pdf

Nước Hà Lan; Cộng hòa Séc; Tiếng Séc; Nước Đức; Nước Bỉ; Rumani; Slovakia; Áo; Hungary : https://www.m7group.eu/privacy-policy/job-applicant/

Vương quốc Anh : https://www.studiocanal.co.uk/candidate-privacy-policy/

Benin; Burkina; Cameroon; Congo; Ivory Coast; Gabon; Guinea; Madagascar; Mali; Niger; Democratic Republic of Congo; Senegal; Togo : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/28/e324246739992c0644240cd3acd9cf32625f249e.pdf

Myanmar : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/29/8428635f3bde08c595053b6231d00d01e7198cda.pdf