Dữ liệu cá nhân và tính bảo mật 

01/10/2021

Khi đăng ký tài khoản trên trang Web https://joinus.canalplus.com và ứng tuyển các vị trí tuyển dụng thuộc TẬP ĐOÀN CANAL+ và các công ty thành viên, bạn được yêu cầu cung cấp cho Tập đoàn Canal+ (RCS Nanterre 420 624 777, 50 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy les Moulineau, Pháp) và các công ty thành viên các thông tin cá nhân của bạn. 

Mục đích của chính sách này là để thông báo cho bạn các điều kiện xử lý dữ liệu của bạn bởi TẬP ĐOÀN CANAL + và các công ty thành viên. 

Vui lòng tham khảo chính sách liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của quốc gia nơi công ty bạn tham gia ứng tuyển đăng ký hoạt động kinh doanh, bằng cách nhấp chuột vào đường liên kết ở cuối trang này (§6. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các công ty thành viên thuộc TẬP ĐOÀN CANAL+). 

1. Mục đích và cơ sở pháp lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết cho việc xác nhận và kiểm tra hồ sơ ứng tuyển của bạn và được thực hiện theo các quy định áp dụng cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đặc biệt là quy định của Châu Âu liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 27 tháng 4 năm 2016 (sau đây gọi là “Quy định hiện hành”).

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích quản lý các hồ sơ ứng tuyển và tuyển dụng (quá trình tuyển chọn, theo dõi các cuộc phỏng vấn, quản lý các thông báo tuyển dụng của bạn) và cho phép chúng tôi đánh giá mức độ phù hợp của bạn với vị trí đề xuất.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân này cũng cần thiết cho các mục đích đảm bảo lợi ích hợp pháp của TẬP ĐOÀN CANAL+ và các công ty thành viên.

Trong trường hợp bạn được TẬP ĐOÀN CANAL+ hoặc một trong các công ty thành viên của TẬP ĐOÀN CANAL+ tuyển dụng, dữ liệu của bạn sẽ tiếp tục được xử lý cho các mục đích quản lý công việc và sự nghiệp của bạn.

2. Dữ liệu được thu thập

Chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân sau:

  • Dữ liệu nhận dạng (tên, họ, email, điện thoại, quốc gia cư trú),
  • Dữ liệu liên quan đến nghề nghiệp chuyên môn (CV, học vấn/đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng),
  • Thư xin việc,
  • Loại vị trí công việc tìm kiếm. 

Cho dù dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp là bắt buộc hay tùy chọn, bạn cũng sẽ được thông báo trong quá trình thu thập dữ liệu bằng dấu hoa thị hoặc các biểu tượng tương ứng. Nếu bạn không điền vào các thông tin bắt buộc, hồ sơ ứng tuyển của bạn sẽ không được xử lý.

Thông tin tùy chọn được thu thập nhằm mục đích hiểu rõ hơn về bạn và đánh giá kỹ năng của bạn đối với các vị trí tuyển dụng.

3. Người nhận dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn dành cho GROUPE CANAL +, các công ty con và nhà thầu phụ của nó theo Quy định hiện hành.

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được thông báo cho các cơ quan công quyền, quan chức tòa án, quan chức cấp bộ, để tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định nào có hiệu lực, mà GROUPE CANAL + hoặc các công ty con của nó sẽ được yêu cầu đáp ứng (yêu cầu tư pháp hoặc hành chính).

Dữ liệu cá nhân của ứng viên có thể được chuyển giao và xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên ngoài Liên minh Châu Âu, tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện bảo vệ được cung cấp bởi các Quy định hiện hành.

4. Thời hạn lưu giữ dữ liệu cá nhân 

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ trong thời gian cần thiết để xử lý hồ sơ ứng tuyển, và kể từ lần liên hệ cuối cùng của bạn với TẬP ĐOÀN CANAL+, trong một khoảng thời gian được xác định liên quan đến mục đích và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.  

Trong trường hợp bạn được tuyển dụng, dữ liệu sẽ được lưu giữ theo chính sách xác lập bởi công ty nơi bạn sẽ tham gia làm việc. 

5. Quyền của cá nhân 

Để chứng minh danh tính của mình, bạn có thể thực hiện các quyền của mình (truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối, rút lại sự đồng ý, hạn chế và di chuyển) đối với dữ liệu liên quan bằng cách gửi thư đến đầu mối liên hệ được chỉ định trong chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của quốc gia nơi Công ty bạn ứng tuyển.   

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu. 

Nếu bạn sống ở Pháp, bạn cũng có thể đưa ra hướng dẫn về cách lưu trữ, xóa và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời.   

6. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các công ty thành viên TẬP ĐOÀN CANAL+ 

Vui lòng tham khảo chính sách liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của quốc gia nơi công ty mà bạn tham gia ứng tuyển hoạt động bằng cách nhấp chuột vào liên kết dưới đây:

Pháp : https://jobs.canalplus.com/donnees-personnelles

Việt Nam : http://careers.kplus.vn/gioi-thieu-chung/chinh-sach-bao-mat-thong-tin

Ba Lan : https://pl.canalplus.com/daneosobowe-rekrutacja

Haiti : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/22/0b066382bfe0ca131cd8f08b88c6d4b0707226c1.pdf

Germany : https://www.studiocanal.de/datenschutz.php

Mauritius : http://www.canalplus-contact.com/Politique%20de%20Confidentialit%C3%A9.pdf

Nước Hà Lan; Cộng hòa Séc; Tiếng Séc; Nước Đức; Nước Bỉ; Rumani; Slovakia; Áo; Hungary : https://www.m7group.eu/privacy-policy/job-applicant/

Vương quốc Anh : https://www.studiocanal.co.uk/candidate-privacy-policy/

Benin; Burkina; Cameroon; Congo; Ivory Coast; Gabon; Guinea; Madagascar; Mali; Niger; Democratic Republic of Congo; Senegal; Togo : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/28/e324246739992c0644240cd3acd9cf32625f249e.pdf

Myanmar : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/29/8428635f3bde08c595053b6231d00d01e7198cda.pdf