Loading...

Programming Officer

Date:  Oct 9, 2021
Location: 

Ha Noi, VN

Company:  VSTV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Điều phối nội dung: Căn cứ định hướng nội dung kênh, lập lịch Macro, điều phối tiến độ phát sóng, cập nhật lịch phát sóng dự kiến kênh
- Biên tập kênh: Lên lịch khung theo tháng, tuần cho kênh, order các sản phẩm giới thiệu kênh, nội dung (trailer), các sản phẩm đồ họa khi có sự kiện cần promote kênh.
- Lập list phát sóng: Lập lịch phát sóng hàng ngày cho kênh, theo dõi phát sóng.
- Chuẩn bị metadata cho nội dung, order thumbnail, điều phối nội dung lên App K+
YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Hiểu biết về nội dung, truyền hình, đặc biệt là nội dung trẻ em. Ưu tiên người có tính cách trẻ trung, có hiểu biết về tâm lý trẻ em.
  • Cẩn thận, nhạy bén nắm bắt thị hiếu
  • Tiếng anh tốt